Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ysbrydion a Drychiolaethau

Ysbrydion yn carlamu ar gefn ceffyl ar draws comin Rhosmeherin ger Pontrhydfenidgaid; trysor cudd yn cael ei ddiogelu gan ysbrydion morladron yn Llanafan; ysbryd mynach yn Ystrad Fflur ac offer i adeiladu eglwys Penbryn yn diflannu dros nos. Dyma rai o straeon gwerin Ceredigion.

Ysbrydion a drychiolaethau

Ysbrydion a Drychiolaethau

Dywedir bod yr angladdau rhithiol, neu ‘toili’ fel y’u gelwir yng Ngheredigion, yn arwydd bod angladd go iawn ar y gorwel. Mae amryw o straeon am doili ar draws y sir. Mae sôn hefyd am ‘ganhwyllau cyrff’, sef golau yn symud yn araf dros y tir.

Mae ysbrydion dirgel hyd yn oed wedi symud eglwysi fel yr honir a ddigwyddodd yn Llanwenog. Ac yn gysylltiedig â Llanfihangel Genau’r Glyn, ceir hanes am geisio adeiladu eglwys ar safle arall ond bob nos byddai’r adeliad yn cael ei dymchwel hyn nes clywodd yr adeiladwr lais yn ei gynghori i adeiladu’r eglwys yn Llanfihangel Genau’r Glyn.

Deuai mellt a tharannu yn sgil claddu am drysor cudd heb ganiatad yr ysbryd oedd yn ei ddiogelu. Mae Carreg y Bwci ar gopa Craig Twrch ar y ffin rhwng Ceredigion a Sir Gâr yn gysylltiedig â’r chwedl hon. A yw’r trysor yno o hyd tybed?