Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ymfudo

Denwyd dynion a’u teuluoedd gan yr addewid am waith a chyfoeth yn ninas Llundain a gweithfeydd haearn de Cymru a hyd yn oed dros y dŵr i Awstralia, De America ac i Pensylvannia ac Ohio yn yr Unol Daleithiau. Teithiodd eriall hyd yn oed ymhellach fel cenhadon.

Ymfudo

Ewch i ymweld â chapel Neuaddlwyd yn nyffryn Aeron i wybod mwy am y gwyr ifanc a aberthodd bopeth ar eu cenhadaeth i gyflwyno Cristionogaeth i bobl Madagascar.

Dewisodd nifer ddod yn ôl i Geredigion ac yn eu plith, Edward Jones a ymfudodd i Cincinatti ym 1831 ond i ddychwelyd yn ddiweddarach. Cyhoeddodd y llyfyr, Y Teithwyr Americanaidd, yn 1837 sydd yn nhrysorfa Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Gyda dyfodiad y rheilffyrdd yn y 19eg ganrif, roedd yn bosibl cludo llaeth, caws ac wyau ffres i Lundain a dinasoedd eraill ac ymsefydlodd nifer o deuluoedd o Geredigion yn y ddinas i redeg busnesau llaeth. Dyma’r stori tu ôl i'r gyfres deledu 'Y Palmant Aur'.