Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ymwelwyr

Mae ymwelwyr wedi bod yn teithio i Geredigion erioed: pererinion yn nyddiau cynnar Cristnogaeth a thwristiaid ers y ddeunawfed ganrif. Disgrifiodd George Borrow pobl, diwydiant a thirwedd Ceredigion yn ei lyfr ‘Wild Wales’, llyfr sydd heb fod allan o brint ers ei gyhoeddi ym 1862.

Ymwelwyr

Yn ystod y 19eg ganrif roedd y rheilffyrdd yn cynnig modd o deithio’n hwylus i arfordir Ceredigion a dyma oedd yn gyfrifol am ddatblygiad Aberystwyth fel tref glan môr. Aeth rhai ymwelwyr ati i adeiladu cartrefi crand lle byddent yn croesawi ymwelwyr i fwynhau’r ardal. Roedd Dylan Thomas, yr awdur TS Elliot a’r artist Augustus John, yn ymwelwyr cyson â’r adral.

Gallwch fwynhau rhai o’r safloedd oedd yn denu’r ymwelwyr cynnar o hyd. Cerddwch ar hyd y tirluniau ‘picturesque’ ar ystad yr Hafod; ymwelwch â rhaeadrau Pontarfynach ac adfeilion abaty Ystrad Fflur. Ewch ar daith ar drên stêm Cwm Rheidol neu ddringwch i ben rhiw Craig Glais yn Aberystwyth ar y trên bach. Dilynwch genedlaethau o blant o wersyll Yr Urdd dros ysgwydd Ynys Lochtyn lawr i’r traeth yn Llangrannog, neu efelychwch fyfyrwyr y Coleg ger y lli a chicio’r bar ar ben pellaf y promenâd yn Aberystwyth.