Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Y Gwyll / Hinterland

Mae tref Aberystwyth a thirweddau corsydd a ffriddoedd meithion Ceredigion yn 'gymeriadau yn eu hunain' yn ol cynhyrchwyr cyfres arloesol Y Gwyll / Hinterland. Mae'r rhaglenni ditectif dwyieithog, syddd wedi ennill gwobrau BAFTA am eu technegau ffilmio, yn dangos Ceredigion mewn golau newydd, gyda pob lleoliad yn ychwanegu cefndir diddoroli'r stori yn ogystal a'r lleoliad - o Aberystwyth a chorsydd Borth ac Ynyslas ar yr arfordir i fforestydd, cronfeydd dŵ​r a phentrefi bach anghysbell y mwynwyr ym Mynyddoedd y Cambria.

Am lyfryn PDF yn cyflwyno tirweddau ffilmio Y Gwyll / Hinterland yng Ngheredigion, cliciwch yma.

'Y Gwyll / Hinterland'Ceredigion

Ar ôl llwyddiant ysgubol y ddwy gyfres gyntaf o Y Gwyll / Hinterland mae trydydd cyfres wedi ei ​​ffilmio o amgylch Aberystwyth a gogledd Ceredigion ac erbyn hyn mae gwylwyr yng Nghymru a phedwar ban byd wedi cael cyfle i fwynhau Y Gwyll. 

Ffilmiwyd y cyfresi yng Ngheredigion gyda'r fersiynau Cymraeg a Saesneg yn cael eu ffilmio gefn wrth gefn. Mae'r fersiwn Saesneg yn cynnwys llawer o Gymraeg hefyd i adlewyrchu dwyieithrwydd naturiol Aberystwyth ac ardaloedd cefn gwlad gogledd Ceredigion - lleoliad y gyfres.

Mae'r gyfres yn dilyn hynt a helynt ditectifs modern, ond mae hefyd yn dwyn ysbrydoliaeth o dirwedd, hanes a chwedlau Ceredigion, sydd yr un mor bwysig i ddatblygiad y straeon a’r cymeriadau ffuglennol. 

Heddiw mae Cors Fochno, rhwng Y Borth, Ynyslas a Thalybont yn lloches i amrywiaeth o fywyd gwyllt, ac mae’n ganolog i ardal Biosffer Dyfi, ond mae hefyd yn ardal sydd yn gysylltiedig â chwedloniaeth a straeon gwerin.

Ardal arall sydd yn lleoliad yn y gyfres yw Pontarfynach a gysylltir gydag un o hanesion mwyaf adnabyddus Cymru. Dewch i grwydro cymoedd mwy anghysbell Mynyddoedd y Cambria lle cewch lwybrau yn eich awrain i adfeilion cyn weithfeydd plwm, oll â’u hanesion eu hunain. Yn ogystal a throeon ar droed a cheffyl yng nghoedwigoedd yr ardal a lleoliadau i'w darganfod ar hyd llwybr arfordir Ceredigion, mae milltiroedd a lonydd tawel i'w mwynhau gyda golygfeydd godidog o'r ucheldir a'r arfordir.

Ymdrinia’r gyfres ag agweddau tywyllaf bywyd, ac mae’n defnyddio technegau ffilmio newydd a dramatig, ac mae sawl awdur lleol yn creu gwaith heriol hefyd, gan gynnwys Mihangel Morgan, Caryl Lewis Fflur Dafydd a’r nofelwyr saesneg Cynan Jones, Niall Griffith a Malcolm Pryce.​

Mae'r tirwedd yn naturiol, ac mae'r ffilmio'n digwydd ym mhob tywydd a liw nos, ond mae llawer o'r  adeiladau wedi eui haddurnon gelfydd i greu awyrgylch ddychrynllyd.

Mae Aberystwyth yn dref greadigol iawn gyda'r brifysgol a  gofodau celf a digwyddiadau o bob math, gan gynnwys gwyliau sy’n dathlu celf, ffotograffiaeth, ffilm, a chwedloniaeth a hanesion Cymru a'r byd celtaidd. Chwiliwch ein rhestr digwyddiadau am fanylion am beth sydd ‘mlaen.