Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Y Llyfrgell / The Library Suicides

​Lleolir ffilm Y Llyfrgell yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth - lle sy'n llawn hanes unigolion a'r genedl. Mae'r ddrama gyffrous yn mynd dan groen perthyn a pherthynas, ac yn archwilio beth yw chwedloniaeth hanes teulu, a phwy mewn gwirionedd, sydd a'r hawl i adrodd y stori...

Llyfrgell Genedlaethol Cymru - lleoliad heb ei debyg

Dwy chwaer - yr efeilliaid Nan ac Ana - sy'n archifyddion yn y Llyfrgell Genedlaethol yw cymeriadau canolog drama Y Llyfrgell (y ddwy wedi eu portreadu'n gelfydd gan Catrin Stewart). Pan mae'r merche​d yn canfod eu mam, yr awdur llwyddianus Elena Wdig (Sharon Morgan) wedi disgyn o ffenestr uchel i balmant y promenad, mae ei geiriau olaf yn crybwyll mai ei chofiannydd, Eben Prydderch (Ryland Teifi) oedd wedi ei llofruddio hi.

Yn ystod shift nos yn Y Llyfrgell Genedlaethol, mae'r merched yn mynd ati i ddial am farwolaeth eu mam, ond mae Dan,y porthor nos(Dyfan Dwyfor), yn cael ei ddal ar hap yn rhwyd eu cynllwyn. Fel gyda pob thrilyr da, mae pethau'n dechrau mynd o chwith, mae cynlluniau'n cael eu gwyrdroi, ac amheuon yn codi. Gwneir y gorau o leoli y ffilm yn adeilad hynod Llyfrgell Genedlaethol Cymru - adeilad mawreddog sy'n sefyll ar fryn uwchben tref Aberystwyth. 

Ni fydd ymweliad​ a'r Llyfrgell Genedlaethol fyth yr un peth ar ol gwylio'r ffilm yma!

Y Llyfrgell yw ffilm hir gyntaf y cyfarwyddwr teledu llwyddiannus, Euros Lyn. Addasiad yw'r ffilm o nofel fuddugol Gwobr Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol 2009 gan yr awdur ei hunan, Fflur Dafydd. Mae dwy fersiwn o'r ffilm hefyd - un Gymraeg ac un Saesneg.