Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Y Syrcas / The Circus

Daeth Y ​Syrcas  i dref dawel yng nghefn gwlad Ceredigion a daeth tro ar fyd.

Gosodwyd y ffilm yng Ngheredigion oes Fictoria, pan oedd gweithfeydd mwyn yn rhan bwysig o'r economi. Er mai stori ddychmygol yw'r hyn a ddangosir, mae cefndir iddi o stori leol am syrcas gydag eliffant yn dod i Dregaron yn 1848.  


Er mai stori ddychmygol yw Y Syrcas mae atsain gref o hanes a chwedloniaeth leol yr ardal yn gefndir iddi. Daeth y syrcas i Dregaron yn 1848.  Bu farw'r eliffant ac, yn ôl yr hanes lleol, fe'i claddwyd tu ôl i westy'r Talbot - un o adeiladau mwyaf adnabyddus yr ardal bryd hynny a heddiw. 

Adroddir stroi'r eliffant yn Nhregaron hyd heddiw, ac yn 2013 daeth criw o archaeolegwyr o Brifysgol Y Drindod Dewi Sant yn Llambed i Dregaron i dwrio yng ngardd Gwesty'r Talbot i chwilio am ei fan claddu.

Crewyd awyrgylch oes Victoria ar gyfer y ffilmio mewn lleoliadau ym mhentref Llangeitho, Tregaron a'r cyffiniau, a llwybrau porthmyn ym Mynyddoedd y Cambria. Gallwch ddilyn llwybr yr eliffant rhwng Tregaron a Bronmwyn, a darganfod lleoliadau tawel bythynod a chapeli bychain ar lethrau'r mynydd. Mae ardal Tregaron yn le delfrydol i aros i ddarganfod hanes yr ardal a hanes y mwyngloddwyr arian, plwm ac aur, i ddilyn llwybrau'r porthmyn ar draws y mynydd ac olrhain hanes pobl yr ardal a wnaeth argraff ar draws y byd.