Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Teledu a Ffilm

Mae'r ffilm 'Y Syrcas' yn stori gyffrous gyda chymeriadau egsotig. Fe'i ffilmwyd yn ardal Tregaron a Mynyddoedd y Cambria. Ond nid dyma'r tro cyntaf i gamerau ffilm a theledu ymweld â'r sir.

Ceredigion hefyd yw cynefin cysurus Sali Mali, a lleoliad cyffro Y Gwyll; rhoddodd bywyd cefn gwlad y sir gefndir i Martha Jac a Sianco, a lleoliad diddorol i gyfres Y Plas.

Lleoliadau godidog, storïau llawn drama a chymeriadau lliwgar – dyma Geredigion y sgrin arian. Mae cysylltiadau rhyfeddol â’r byd ffiimiau yng Ngheredigion, gan gynnwys enwogion fel Alfred Hitchcock a Richard Burton.

Teledu a Ffilm yng Nheredigion 

Mae tirwedd Ceredigion yn 'gymeriad ei hunan' meddai cynhyrchwyr y gyfres dditectif Y Gwyll /Hinterland a ffilmwyd yn Aberystwyth a lleoliadau ar draws gogledd Ceredigion. Bu'r ddwy gyfres gyntaf yn llwyddiant ysgubol a bydd y gyfres ddiweddaraf yn cael ei darlledu ar S4C o nos Sul, 30 Hydref 2016 ymlaen.

Cefndir hanesyddol sydd i ffilm 'Y Syrcas' gyda eliffantod yn gymeriadau allweddol yn y stori gyffrous. Ond nid dyma'r tro cyntaf i eliffant ymweld â thref Tregaron - holwch yn nhafarn Y Talbot i gael gwybod mwy! Yr un cyfnod oedd oes aur y porthmyn a ysbrydolodd daith  Y Porthmon   gyda Ifan Jones Evans, yntai'n un o bobl Ceredigion. Cewch chithau'r un croeso twymgalon gan drigolion Ceredigion wrth ddilyn ffyrdd y porthmyn ar draws y sir. Ysbrydolwyd taith deledu arall hefyd gyda Ifan, yng nghwmni Sian Cothi yn ôl troed Y Sipsiwn o Langrannog, ar draws de Ceredigion i sir Benfro.

Traddodiadau y sipsiwn a ysgogodd T Llew Jones, un awduron amlycaf Ceredigion i greu 'Tan ar y Comin', a dramateiddwyd y nofel ar gyfer y sgrin yn Gymraeg a Saesneg. Cyfnod mwy diweddar a ddramaeiddir yn Martha Jac a Sianco. Addaswyd nofel gan ei hawdur, Caryl Lewis, ac fe'i ffilmwyd bron yn gyfangwbl yn ardal Pontsian, yn ne Ceredigion.

Twm Sion Cati, cymeriad lliwgar lled chwedlonol ardal Tregaron a Mynyddoedd y Cambria a bortreadwyd yng nghyfres Hawkmoor,  tra bod hanes diweddarach ymfudo i Lundain gyda'r diwydiant llaeth wedi ysbrydoli y gyfres 'Y Palmant Aur'.

Yng Ngheredigion, ym Mlaenpennal ym mhen uchaf dyffryn Aeron, mae Pentre Bach Sali Mali, tra byddwch yn adnabod Aberaeron o'r gyfres ddrama Teulu - ewch am dro o gwmpas y dref a'i harbwr lliwgar i ddarganfod yr adeiladau a'r busnesau a ddefnyddiwyd fel lleoliadau'r gyfres boblogaidd. Ddwy filltir i fyny'r dyffryn saif plasdy Llanerchaeron, lleoliad y rhaglen realiti hanesyddol Y Plas.

Mae lleoliadau yng Nheredigion wedi cael eu defnyddio i gynrychioli llefydd pellenig hefyd, fel traeth Penbryn ar gyfer yr olygfa ramantus sy'n ddiweddglo i'r ffilm James Bond 'Die Another Day'.

Y Cei Newydd ac Aberaeron yw cefndir y ffilm gomedi Brydeinig o’r 1950au The Constant Husband. Ynddi mae dyn yn deffro mewn gwesty yng Nghymru gyda amnesia, ond yn dod i sylweddoli bod sawl gwraig ganddo mewn sawl man arall yn y wlad.

Coedwigoedd a bryniau ardal Ponterwyd a ddewiswyd gan y cyfarwyddwr Guy Richie ar gyfer ffilmi golygfeydd cyffrous ei ail gread o’r gyfres o’r 1960au The man From U.N.C.L.E.


Mae cysylltiadau Ceredigion gyda ffilm yn mynd yn ôl i ddyddiau cynnar y diwydiant. Ffilmwyd sawl nofel gan yr awdures Allen Raine a ymgartrefodd yn mhentref glan môr Tresaith, ac ysbrydolwyd ffilm fawr gyntaf Alfred Hitchcock The Pleasure Garden gan nofel awdures arall 'Oliver Sandys' a ymgartarefodd yn ardal Aberystwyth gyda'i gwr Caradog Evans.

Mae casgliad cyfoethog o ddeunydd ffilm a recordiadau yn Archif Cenededlaethaol Sgin a Sain Cymru yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth.  Mae  sgyrsiau am gelfyddyd gweledol gyfoes Cymru yn ogystal â dangosiadau rheolaidd o ddeunydd newydd ac o gasgliad yr archif.

Benthycwyd enw pentref Llanddewi Brefi ar gyfer y gyfres ddychanol 'Little Britain', a'i gamsillafu, fel enw'r cymeriad 'Daffyd', yn union fel y gwna llawr sy'n ansicr o iaith y nefoedd! Serch hynny, cafodd arwydd y pentref ei ddwyn sawl gwaith fel 'souvenir' gan ddilynwyr y gyfres.

Ardal Trefeurig ar y Mynydd Bach yw testun ffilm Sleep Furiously gan Gideon Koppel a ffilmiodd Borth o safbwynt gwahannol hefyd.

Ac mae mwy i ddod yn fuan. Cadwch lygad ar dudalen gweplyfr Facebook Darganfod Ceredigion i wybod am y leoliadau Ceredigion fydd ar y sgrin yn fuan ac yn dangos Ceredigion ar newydd a gwahanol wedd. ​
​​