Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Y Plas ar S4C

Yn ddiweddar trawsnewidiwyd plasdy Llanerchaeron yn gartref i ddeunaw o bobl wrth iddynt gamu’n ôl mewn amser i 1910. Dros gyfnod o bedair wythnos dilynnwyd y criw  - y teulu ‘lan lloft’ a’r gweision ‘lawr llawr’  - i weld sut oeddent yn ymdopi â bywyd y cyfnod.

Image of Y Plas on S4C  

Llanerchaeron

Lleoliad rhaglen 'Y Plas' yw ystad a thŷ Llanercheron sy’n esiampl brin o ystad hunan gynhaliol o’r 18fed ganrif sydd wedi goroesi bron heb newid o gwbl. Cynlluniwyd y ty gan y pensaer adnabyddus John Nash, ac mae’n cynnwys clôs gyda llaethdy, ty golchi, bragdy a thy halltu, ac mae gerddi muriog ac adeiladau fferm traddodiadol yn rhan o’r ystad, sydd hefyd yn cael ei ffermio gyda gwartheg duon Cymreig, defaid Llanwenog a moch Cymreig.

Mae Llanerchaeron fel arfer ar agor drwy’r flwyddyn, gyda chyfleusterau ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau a digwyddiadau o feiciau llog i offer geogelcio, yn ogystal â digwyddiadau o wythnos afalau i ffeiriau crefft, bwyd a Nadolig. Chwiliwch ein rhestr digwyddiadau i gael gwybod beth sydd ymlaen yn Llanerchaeron a llefydd eraill ar draws Ceredigion, gan gynnwys adeiladau o ddiddordeb hanesyddol a phensaernïol ar agor fel rhan o wyl Drysau Agored ym mis Medi.