Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Llety gwyliau Ceredigion

Dewiswch eich llety delfrydol ar gyfer eich ymweliad a Cheredigion o restr gynhwysfwr o lefydd i aros achrededig. Mae dewis o lefydd ar gyfer penwythnos bant, i lety gwyliau all groesawu’r teulu cyfan a grwpiau sydd am gael hwyl yn darganfod Ceredigion a Chymru.


Ymddiheurwn na allwn gyflwyno ein rhestr gynhwsfawr o lety yng Ngheredigion ar lein tra bod ein gwefan yn cael ei diwedaru. Bydd y gwasanaeth yma ar gael eto'n fuan.

Ceredigion yw lleoliad sawl llety o nod, o harbwr a glan afon i dafarndai cefn gwlad croesawgar. Mae parciau carafan a gwersylla Ceredigion a llety amgen diddorol yn gyfleus ar gyfer gwyliau glan môr neu wyliau antur yn y wlad.

Gallwch holi ein Canolfannau Croeso am gyngor ar ystod o lefydd i aros ym mhob ardal o Geredigion. Cofiwch hefyd y gall Canolfannau Croeso Ceredigion eich cynorthwyo i ddod o hyd i lety addas am ffi rhesymol.​

Arwydd o Ansawdd
Wrth ddewis llety gwyliau edrychwch am farc ansawdd Cymru/Wales.

Pan welwch farc cynllun asesu ansawdd swyddogol Cymru, gallwch fod yn hyderus bod y llety wedi ei wirio gan un o aseswyr profiadol Croeso Cymru.

Beth yw ystyr y sêr?
Mae’r ser yn amrywio o un i bump ac yn arwydd dibynadwy o lefel y gwasaneth a’r cyfleusterau y gallwch ddisgwyl mewn pob math o lety, o westai i hosteli, gwely a brecwast i fythynnod hunan ddarpar a pharciau carafanau i lety ar gampws. Bwrir golwg hefyd ar lety amgen fel iwrt, tipis a thai coed a gall llety sy’n cyrraedd safonau Croeso Cymru ymddangos o dan y cynllun Rhestrwyd.

Rydym yn eich cynghori i holi’r busnes cyn archebu er mwyn cadarnhau eu bod yn cynnig y gwasanaeth a’r cyfleusterau sydd eu hangen arnoch.

Am ragor o wybodaeth am y safonau disgwyliedig dan gynllun ansawdd Croeso Cymru ewch i wefan Croeso Cymru.

​​