Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Golff yng Ngheredigion

Mae Ceredigion yn estyn croeso cynnes i olffwyr o bob gallu mewn amryw o wahanol gyrsiau, pob un wedi’i osod mewn golygfeydd bendigedig – o gopaon bryniau i dwyni tywod.

Dewis da o gyrsiau 18 twll heriol yn Aberteifi, Llanrhystud, Aberystwyth a'r Borth - y cwrs golff hynaf yng Nghymru yn ôl pob sôn - a chyrsiau 8 twll hamddenol.  Cymerwch olwg ar daflen Golff Ceredigion Ceredigion Golff

 

  • Clwb Golff Y Borth ac Ynyslas​  - clwb lincs traddodiadol o hyd pencampwriaeth i herio pob gallu
  • Clwb Golff Aberystwyth - cwrs gyda golygfeydd hyfryd dros Fae Ceredigion ac yn cynnig her i bod gallu
  • Clwb Golff Penrhos, Llanrhystud, Aberystwyth - cwrs pencampwriaeth bendigedig
  • Clwb Golff Aberteifi - cyfuniad o gwrs lincs a phen clogwyn gyda golygfeydd gwych

  

  • Clwb Golff Capel Bangor, Aberystwyth - cwrs heriol mewn 40 erw
  • Clwb Golff Penlanlas, Rhydyfelin, Aberystwyth - cwrs heriol
  • Clwb Golff Cilgwyn, Llangybi, Llanbedr Pont Steffan - cwrs hir sefydlog
  • Clwb Golff Cwmrhydneuadd, Plwmp, Llandysul - cwrs hyfryd mewn dyffryn tawel
  • Clwb Golff Saron, Llandysul - cwrs hyfryd yn nyffryn Teifi
  • Cliff Hotel​ and Spa​, Gwbert, Aberteifi - cwrs ar y pentir yn edrych allan dros Fae Ceredigion