Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Aberporth

Aberporth yw un o bentrefi glan môr mwyaf poblogaidd Ceredigion.  Tan ddechrau’r 20fed ganrif, Aberporth oedd canolfan y diwydiant pysgota penwaig yng Nghymru. Heddiw pysgotir am grancod a chimychiaid yma.

Aberporth

Islaw’r pentref bach prydferth hwn ar lwybr arfordir Ceredigion mae dau draeth euraid, cysgodol braf, sef Dolwen a Dyffryn. Mae Traeth Dolwen yn draeth Baner Las ac yn le bendigedig sy’n denu teuluoedd ar wyliau bob haf. Daw pyllau bach i’r golwg yn y creigiau pan fydd y llanw ar drai, ac o’r llwybrau ar y clogwyn uwchlaw’r pentref fe geir golygfeydd helaeth allan dros y môr.

Gellir gweld dolffiniaid trwyn potel yn agos at y lan yn aml, ac mae pobl wedi gweld morfilod ffyrnig a llamhidyddion ambell waith. Mae pysgod haul a heulforgwn yn ymwelwyr cyson yn yr haf hefyd.

Defnyddir maes tanio’r Weinyddiaeth Amddiffyn gerllaw i wneud profion ar rocedi ar gyfer ymchwil atmosfferig. Gerllaw mae Parc Aberporth, canolfan ragoriaeth ym maes technoleg, sy’n canolbwyntio ar ddatblygu awyrennau di-beilot (UAVs).​​

Am fanylion am lety gwyliau yn Aberporth a Cheredigion, edrychwch ar ein tudalennau llety.​