Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Y Borth

Mae môr bas a thraeth eang y Borth - tair milltir o dywod euraid - yn golygu ei fod yn arbennig o boblogaidd ymhlith syrffwyr a theuluoedd gyda phlant bach.​​

Borth  

Y Borth

Mae safleoedd o harddwch naturiol yn amgylchynu Borth, ac mae golygfeydd gwirioneddol wych i’w gweld ar bob ochr. Yn benodol, mae mawnog enfawr Cors Goch Fochno’n rhan o Fiosffer Dyfi, yr unig warchodfa Biosffer UNESCO yng Nghymru, a cheir Gwarchodfa Natur Genedlaethol Dyfi a chanolfan ymwelwyr yn Ynyslas.

Bydd trên rheilffordd arfordir y Cambrian yn aros yn y Borth ac mae hostel ieuenctid yn y pentref. I ofalu am ddiogelwch y traeth a'r arfordir o gwmpas y Borth mae yma orsaf bad achub, ac ymhlith yr atyniadau lleol Clwb Golff y Borth ac Ynyslas, un o gyrsiau glan môr hynaf Cymru.

Edrychwch allan am olion hen goedwig ar y traeth rhwng y Borth ac Ynyslas a gwrandewch am "glychau Cantre’r Gwaelod o’r golwg dan y dŵr".​​​​

Am fanylion am lefydd i aros yng Ngheredigion, edrychwch ar ein tudalennau llety.​