Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cenarth

Saif pentref tlws Cenarth ar ddwy ochr afon Teifi sy’n creu’r ffin rhwng siroedd Ceredigion a Chaerfyrddin. Rheadrau enwog Cenarth yw prif atyniad y pentref ac mae’r afon yn ffefryn gyda physgotwyr eog a sewin. 

Cenarth

Cenarth

Weithiau fe welwch bysgotwyr mewn cwryglau ar yr afon. Gallwch ddysgu mwy am y cwrwgl hynfol yn y ganolfan cwrwglau yn y pentref.

Ganed y llenor Eluned Phillips yng Nghenarth. Hi oedd y ferch gyntaf i ennill coron yr Eisteddfod Genedlaethol ac aeth ymlaen i’w hennill am yr eildro.  Roedd ganddi gysylltiad bardd Dylan Thomas, yr artist Augustus John a’r gantores Edith Piaf.​​

Ger y bont mae ffynnon sanctaidd, wedi ei chysegru i’r sant Ludoc am mae maen hir ym mynwent eglwys Sant Llawddog gerllaw.

Mae'r Ganolfan Croeso agosaf yn Aberteifi ac am fanylion am lefydd i aros yng Ngheredigion, edrychwch ar ein tudalennau llety.​​​​​​