Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Llanbedr Pont Steffan

Tref farchnad a phrifysgol yw ‘Llambed’, a chanddi hanes hynod ddiddorol. Y brifysgol yw’r sefydliad colegol hynaf ym Mhrydain ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt ac fe’i sefydlwyd drwy Siartr Brenhinol ym 1822. Tan y 1970au roedd yn ganolfan hyfforddi offeiriaid, a heddiw Llambed yw’r dref brifysgol leiaf ym Mhrydain gyda rhyw 1,500 o fyfyrwyr.

Llambedr Pont Steffan

Llambedr Pont Steffan

Yn harddwch cefn gwlad Ceredigion mae pob math o lefydd i ymweld â nhw gan gynnwys Canolfan Gadwraeth Fferm Denmark lle ceir llwybrau byd natur, cuddfannau gwylio adar a gweithgareddau crefft ac eco-weithgaredd.

Bu’r Rhufeiniaid yn cloddio am aur ym Mhumsaint ger Llambed ar safle sydd bellach dan reolaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac yn agored i ymwelwyr a gaiff roi cynnig ar badellu am aur.​

Am fanylion am lefydd i aros yng Ngheredigion, edrychwch ar ein tudalennau llety.​​​​