Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Llanddewi Brefi

Saif pentref Llanddewi Brefi ar lan Afon Brefi sy’n isafon i Afon Teifi. Dyma un o’r plwyfi mwyaf yng Nghymru, ac mae eglwys y plwyf, gyda’i chasgliad o Groesau Celtaidd, yn dyddio’n ôl i’r 12fed ganrif (er bod y safle’n gysylltiedig ag addoliad crefyddol ers y 7fed ganrif).

Dywedir bod Dewi Sant, nawddsant Cymru, wedi cyflawni un o’i wyrthiau yn Llanddewi Brefi wrth annerch y bobl leol. Cwynai rhai yn y dorf enfawr eu bod yn methu gweld, felly dododd Dewi hances ar y tir a sefyll arni. Yn syth, fe gododd y ddaear dan ei draed yn fryn fel bod pawb yn gallu ei weld. Gwyrth ​yn wir!​

 

Am fanylion am lefydd i aros yng Ngheredigion, edrychwch ar ein tudalennau llety.