Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Llandysul

Mae afon Teifi yn Llandysul yn enwog drwy’r byd fel lle i bysgota am frithyll, sewin ac eogiaid. Mae’r afon hefyd yn ganolfan canŵio dŵr gwyn mewn dyfroedd geirwon ac mae'r clwb canŵio lleol yn cynnig cyrsiau canŵio.​​

Llandysul

Llandysul

Yn hanesyddol, Llandysul oedd canolbwynt diwydiant gwlân Cymru, lle cyflogid miloedd o bobl yn ystod y chwyldro diwydiannol - yn wehyddion, nyddwyr, lliwyr, gweuwyr, llieinwyr a theilwriaid. 

Mae ambell felin yn dal i weithio, fel Melin Rock Mill yng Nghapel Dewi. Yn y cyffiniau hefyd mae Amgueddfa Wlân Cymru yn Drefach Felindre, amgueddfa hyfryd lle cewch roi cynnig ar weithio gwŷdd a pheiriant gwehyddu.

Yr adeilad hynaf yn y dref fechan hon yw Eglwys Sant Tysul, sy’n dyddio’n ôl i’r 13eg ganrif. Y tu mewn ceir Carreg Velfor, er cof am Velvoria, merch Brohomaglus, ag arni arysgrif Cristnogol cynnar iawn.

​Ganwyd Anna Lloyd Jones, mam y pensaer Americanaidd byd-enwog Frank Lloyd Wright, yn Llandysul cyn allfudo i’r Unol Daleithiau.

Pan newidiodd y calendr Gregoraidd newydd ddyddiad Dydd Calan ym 1752, daliodd Llandysul i ddathlu’r Hen Galan, sydd bellach yn digwydd ar Ionawr 12fed.​​

Mae Llandysul yn dref 'Croeso i Gerddwyr' hefyd a'r ardal o gwmpas yn cynnig llwybrau cerdded bendigedig i'w dilyn.

Am fanylion am lefydd i aros yng Ngheredigion, edrychwch ar ein tudalennau llety.

 ​​​​​