Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Llangeitho

Saif pentref tawel Llangeitho ar lannau afon Aeron ac mae’n enwog am ei gysylltiad cryf â’r diwygiwr Methodistaidd enwog Daniel Rowland, a anwyd yn Nantcwnlle ym 1713.

Llangeitho

Tyrrai pobl yn eu miloedd o bob rhan o Gymru i wrando ar bregethau ffyrnig, brawychus Daniel Rowland yn bygwth tân a brwmstan yng nghapel Llangeitho. Fe’i claddwyd yn y pentref ac mae cofgolofn iddo yno. Gwelodd y pentref sawl diwygiad crefyddol, a’r mwyaf ohonynt oedd diwygiad 1762, sef y "diwygiad canu" a oedd, ym marn llawer, yn fan cychwyn y traddodiad canu cynulleidfaol yng Nghymru. Dyma'r cyfnod hefyd pryd y galwyd y crefyddwyr yn ‘neidwyr’ neu 'jumpers', oherwydd eu harferiad o neidio o lawenydd a gorfoledd wrth ganu mawl.​

Bwthyn anghysbell ger Llangeitho oedd canolbwynt ‘Operation Julie’, ymchwiliad gan heddlu'r Deyrnas Unedig i ddau gylch cyffuriau oedd yn cynhyrchu LSD yn y 1970au. Canlyniad yr ymgyrch hon gan 11 o luoedd heddlu oedd chwalu un o’r cylchoedd cynhyrchu LSD mwyaf yn y byd.​​​​​​​​