Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Llangrannog

Mae pentref Llangrannog yn un o lecynnau gwyliau mwyaf poblogaidd Ceredigion. Mae’r traeth Baner Las a'i dywod braf yn swatio dan y clogwyni, a Llwybr Arfordir Cymru’n ei groesi.

Llangrannog

Llangrannog

Mae hanes lliwgar Llangrannog yn cynnwys cyfnodau o adeiladu llongau, smyglo a llongddryllio bwriadol. Mae gweddillion odyn galch yn dal i sefyll ger y traeth. Ar y clogwyn uwchlaw saif cerflun efydd o Sant Caranog tra cysgoda'r eglwys a gysegrwyd iddo yng nghanol y pentref. Yn ei mynwent mae bedd y wraig hynod, Cranogwen.

Mae miloedd o blant Cymru wedi mwynhau gwyliau yng ngwersylloedd yr Urdd dros y blynyddoedd. Mae gwersyll Llangrannog yn cynnwys canolfan dreftadaeth, llethr sgïo sych, a chanolfan farchogaeth  - oll yn agored i ymwelwyr.

Yn ôl y chwedl, daw’r garreg amlwg ar draeth Llangrannog, Carreg Bica, oddi wrth neb llai na’r Diafol ei hun! Yn ôl y sôn fe wylltiodd y Gŵr Drwg pan oedd y ddannodd yn ei boeni, gan rwygo’r dant drwg allan a’i daflu i ffwrdd. A do, mi laniodd y dant ... ar draeth Llangrannog.

Mae'r Ganolfan Croeso agosaf yn Aberteifi ac am fanylion am lefydd i aros yn Llangrannog ewch i'n tudalennau llety.​​​​​​​​​