Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Llanrhystud

Mae traeth Llanrhystud yn boblogaidd yn yr haf gan bobl sydd am ymhel â chychod, pysgota, chwaraeon dŵr, picnic neu farbeciw, neu ddim ond ymlacio. Llain gul o raean yw’r traeth pan fydd y llanw i mewn, ond ar y trai mae’n draeth llydan braf sy’n ddelfrydol ar gyfer hwylfyrddio, nofio a hamddena’n gyffredinol. A gallwch barcio ar y llethr cerrig y tu ôl i’r traeth.

Llanrhystud

Yn y pentref mae afonydd Carrog, Wyre a Wyre Fach yn cwrdd cyn llifo i’r môr, ac i lawr yr arfordir tua’r de ceir sawl enghraifft dda o hen odyn galch.  

Mae eglwys Sant Rhystud yn dyddio’n ôl i 1852, ar safle eglwys hŷn o’r 14eg ganrif (neu gynt). Bedyddfaen yr eglwys wreiddiol sydd yno o hyd – basn carreg mawr wedi’i leinio â phlwm.  

O ddiddordeb i wylwyr adar, mae’r caeau mawr gwastad o gwmpas Llanrhystud yn denu corhedyddion, tinwennod a siglennod, gan gynnwys heidiau bach o dinwennod gwynion tua diwedd Ebrill, yn ogystal â’r barcud, y frân goesgoch a’r ehedydd.​

Am fanylion am lefydd i aros yng Ngheredigion, edrychwch ar ein tudalennau llety.​​