Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Y Cei Newydd

​​O fod yn borthladd prysur ac yn ganolfan adeiladu llongau a physgota, mae’r Cei Newydd erbyn hyn yn bentref glan môr poblogaidd ar gyfer gwyliau bwced a rhaw sy'n adnabyddus am dripiau cwch i weld dolffiniaid a bywyd gwyllt arall, yn ogystal â physgota, hwylio a chwaraeon dŵr eraill. Mae sawl traeth braf yn yr ardal gan gynnwys traeth Baner Las yr Harbwr, Traeth y Dolau a Thraethgwyn.

Cei Newydd

Cei Newydd

Mae’r harbwr yn hafan ddiogel i gychod pleser a physgota. Cynhelir Regata blynyddol Bae Ceredigion ym mis Awst a dyma un o’r llefydd gorau i weld dolffiniaid trwyn potel.  Gallwch fynd ar daith gwch o’r harbwr i grwydro Arfordir Treftadaeth Forol Ceredigion. 

Mae gan y dref ganolfan dreftadaeth a chanolfan bywyd gwyllt y môr, yn ogystal â siopau a thai bwyta. Fferm Fêl Y Cei Newydd yw’r fferm wenyn fwyaf yng Nghymru gydag arddangosfa o wenyn byw.

Mae gan y Cei gysylltiad agos â’r bardd Dylan Thomas, a dreuliodd gyfnod yn yr ardal pan gyfansoddodd Quite Early One Morning. Dywedir mai’r Cei Newydd a ysbrydolodd bentref dychmygol Llareggub yn ei waith enwocaf Under Milk Wood. Cafodd y ffilm nodwedd The Edge of Love (2008) am fywyd Dylan Thomas ei ffilmio’n lleol gyda’r sêr Sienna Miller a Keira Knightley. ​

Am fanylion am lety yng Ngheredigion, edrychwch ar ein tudalennau llety.