Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pontrhydfendigaid


Mae hen bentref mwyngloddio Pontrhydfendigaid (neu’r ‘Bont’ yn lleol) yn fwyaf enwog heddiw am ei Bafiliwn a chanolfan gymdeithasol, a ddefnyddir ar gyfer eisteddfod flynyddol Pantyfedwen yn ogystal â chyngherddau a digwyddiadau mawr eraill.

Mae’r pentref yn agos at adfeilion abaty Ystrad Fflur, a fu’n un o fynachdai Sistersaidd pwysicaf Ewrop ar un adeg ac yn ganolfan bwysig i dywysogion Cymru, lle dywedir bod Dafydd ap Gwilym wedi’i gladdu.

Ganwyd Caradog Jones, y Cymro cyntaf i gyrraedd copa Mynydd Everest, ym Mhontrhydfendigaid ym 1962.​