Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Talybont


Yn Nhalybont, pentref a ddatblygodd gyda’r diwydiant gwlân a mwyngloddio, mae cartref y wasg Gymreig , Y Lolfa.  Mae’r wasg nid yn unig yn argraffu llyfrau a chylchgronau Cymraeg poblogaidd, ond yn cynhyrchu gwaith  yn Saesneg o ddiddordeb Cymreig, ac hefyd wedi cyhoeddi gwaith gan yr athronydd-economegydd, Leopold Kohr, a fathodd y dywediad ‘small is beautiful’.  Sylwch ar y murlun o enwogion a chymeriadau Cymru gan yr artist Ruth Jên sydd â’i gweithdy yn y pentref.

Mae Talybont yn un o bentrefi Mynyddoedd y Cambria.  Mae rheadrau afon Einion gerllaw a Ffwrnais Dyfi yn dyst i dreftadaeth mwyngloddio’r ardal.  Bu’r bardd a’r naturiaethwr RS Thomas yn byw yn Eglwysfach lle byddai’n siwr o fod wedi mwynhau crwydo o gwmpas tir sydd erbyn hyn yn warchodfa o dan ofal yr RSPB.

Un o brif ddigwyddiadau Talybont yw'r sioe amaethyddol flynyddol ym mis Awst sy'n un o sioeau mawr y sir.

Am  fanylion am lefydd i aros yng Ngheredigion, edrychwch ar ein tudalennau llety.