Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trefi a phentrefi Ceredigion

O drefi prifysgol Aberystwyth a Llanbedr Pont Steffan i bentrefi bach glan môr, o drefi sirol i bentrefi cefn gwlad, mae cymunedau Ceredigion yn cynnig croeso cynnes a llu o atyniadau a hanesion difyr i’w darganfod.

A chofiwch eich bod yn crwydro sir sy’n dyddio’n ôl dros 1600 o flynyddoedd ers cael ei henwi gyntaf ar ôl y Tywysog Ceredig, heb sôn am y Rhufeiniaid, y Celtiaid a phobl yr oes haearn ac efydd.  Fel y gellid disgwyl mewn sir sydd wedi’i thrwytho mewn chwedloniaeth a hanes cyfoethog, mae gan bob tref ei straeon a phob pentref ei ddirgelwch.

Mae gan bob lleoliad ei gyfoeth o straeon am adeiladwyr llongau, morwyr, smyglwyr, ffermwyr, pysgotwyr, porthmyn, mwyngloddwyr, gwehyddion, mynachod a seintiau. Mae ganddynt gysylltiad â diwygiadau crefyddol, ffeiriau, gwyliau, eisteddfodau a mwy.

Felly crwydrwch ein trefi a’n pentrefi, mwynhewch eich ymweliad ac ewch â digon i gnoi cil arno adre gyda chi.​​​