Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Llyfrau a llyfrynau gwyliau Ceredigion


Gallwch gael eich copi eich hun o lyfryn gwyliau Ceredigion trwy ...

- lawrlwytho copi electronig o'r llyfryn gwyliau​

- alw yn un o Ganolfannau Croeso Ceredigion​ i gasglu copi o'r llyfryn.


Archebu llyfrau a mapiau

Gwelwch restr Darganfod Ceredigion o lyfrau a mapiau​ defnyddiol ​ar gyfer cynllunio eich teithiau cerdded yng Ngheredigion, gan gynwys detholiad o'r llyfrau mwyaf poblogaidd a mapiau Arolwg Ordnans.

Gallwch hefyd archebu copi o lyfryn main poced handi gyda tablau llanw ar gyfer y flwyddyn gyfan. 

Llenwch y ffurflen archebu​​​​​, a'i phostio /ebostio gyda'ch tâl i dderbyn eich llyfrau a mapiau'n uniongyrchol o Geredigion. ​


Ap Chwedlau'r Gorllewin

Defnyddiwch y cod QR yn y llun isod i gyrraedd ap Chweldau'r Gorllewin gyda'ch dyfais. Mae'r ap ar gael yn rhad ac am ddim, naill ai o'r App Store neu o'r Playstore- chwiliwch am Legends of the West - Chwedlau'r Gorllewin.Mae ap Chwedlau'r GOrllewin yn eich tywys trwy direwddau chwedlonol ardal Ceredigion gan gyflwyno storiau, gweithgareddau difyr a gwybodaeth yn uniongyrchol i'ch dyfais symudol. Trwy ddefnyddio technoleg GPS a beacon mae'r rhaglen yn cyflwyno cynnwys sydd fwyaf perthnasol i'ch lleoliad ar y pryd. Cyflwynir 12 chwedl leol adnabyddus gan gynnwys Taliesin, Cantre'r Gwaelod a Twm Sion Cati.​​​​​​​​

Apiau trefi Ceredigion: Aberystwyth ac Aberteifi


Gallwch lwytho'r apiau i'ch ffon clyfar neu eich tabled  trwy chwilio yn y siopau arlein, neu cliciwch ar y linciau priodol isod::

Aberystwyth:


Aberteifi (Cardigan Town
):

 


Apiau atyniadau: Castell Aberteifi

Lawrlwythwch yr ap rhad ac am ddim ar gyfer Castell Aberteifi er mwyn darganfod hanes a chyfrinachau'r adeiladau a 'r bobl fu yma adros y canrifoedd. Mae tair taith o gwmpas y safle yn cael eu dehongli gyda lluniau rhyngweithiol, panoramau 360 a lluniau nawr a chynt o'r gwaith adfer ar y Castell. Gwyliwch fideos a gwrandewch ar storiau o hanes y castell, cyn berchnogion a'r ysbrydion.​

Mwynhewch  gemau rhyngweithiol, posau a chael hwyl yn chwilio am eitemau o hanes ar yr helfa drysor.

Gallwch dderbyn nodyn ar eich teclyn am bethau o ddiedordeb cyfagos fel y cerdwch o gwmpas y safle, a chael y newyddion diweddaraf am ddatblygiadau'r castell a beth sydd ymlaen. 

lawrlwythwch yr ap rhad ac am ddim  i'ch ffon  neu dabled cyn ymweld, neu gallwch ddefnyddio'r wifi rhad ac am ddim i ymwelwyr y castell  pan gyrhaeddwch. 

I gael yr ap, chwiliwch am  'Cardigan Castle’ yn y siop apiau arlein, neu cliciwch ar y linciau priodol isod:

en_badge_web_generic-1 app-store-logo ​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​