Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ymwrthodiad

​Y mae Cyngor Sir Ceredigion yn ymrwymedig i wybodaeth o ansawdd o’r safon uchaf a gwneir pob ymdrech bosib i gyflwyno’r wybodaeth ddiweddaraf a chywir. Fodd bynnag nid yw’r Cyngor yn gwarantu cywirdeb gwybodaeth ar y wefan hon ac nid yw’n derbyn unrhyw atebolrwydd am unrhyw golled, ddifrod neu anghyfleustra a achoswyd o ganlyniad i ddibynnu ar wybodaeth o’r fath.

Nid yw’r wefan hon yn awtomatig yn storio na chadw unrhyw wybodaeth bersonol yngl?n â’r rheiny sy’n logio i mewn i’r safle heblaw am gyfeiriad Defnyddiwr Rhyngrwyd y person hwnnw. Ni chaiff unrhyw wybodaeth ei chadw oni bai am yr hyn y byddwch chi’n ei gyflwyno’n wirfoddol trwy’r mecanweithiau adborth megis ffurflenni ar y we neu’r hyn sydd ei angen ar gyfer system weinyddu gweinyddwr gwe y Cyngor. Nid yw’r Cyngor yn darparu’r Gwarant yma ar gyfer unrhyw safle arall y mae’n bosib y byddwch chi’n cysylltu â hi o’r wefan yma oni bai fod y wefan honno hefyd yn cael ei rhedeg gan y Cyngor.

Darperir dolenni cyswllt i wefannau eraill o’r wefan hon (pu’n ai y bo hynny’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol) at bwrpas gwybodaeth gyffredinol yn unig ac nid yw Cyngor Sir Ceredigion yn gyfrifol am y wybodaeth ar y gwefannau hynny.

​​​