Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Mwy i Chwilota

Mae llawer i’w ddarganfod yn Ngheredigon, o safleoedd hanesyddol i’r lleoliadau ffilm a theledu diweddaraf. Mae mwyngloddio a melinau yn rhan o stori Ceredigion, ynghyd â chrefydd a gwrthryfela, ac mae pobl Ceredigion wedi gwenud eu marc yn lleol ac ar draws y byd, ac ym mysg yr arwyr mae ambell i dderyn a dihiryn. Cofnodwyd llawer o’r straeon a'r chwedlau yn y Mabinogion, mae storïau tiroedd coll Cantre’r Gwaelod yn adnabyddus ac mae mwy i ddarganfod am ysbrydion, morforynion a’r tylwyth teg.

Cliciwch ar y lluniau isod i ddarganfod mwy.

Teledu a FfilmLlenyddolChwedlau a Straeon - Stori Ceredigion
Bywyd Gwyllt - Pobl Ceredigion - Celf Ceredigion - Digwyddiadau

 

 

Mwy i Chwilota

O chwedlau’r Mabinogi i ysgrifennu cyfoes, mae traddodiad llenyddol Ceredigion yn gyfoethog a hyfyw. Roedd Dylan Thomas wrth ei fodd yng Ngheredigion, gymaint am y cyfle i sgwrsio am farddoni gyda beirdd yr ardal ag am dawelwch a noddfa o’r rhyfel a bwrlwm dinesig Llundain ac Efrog Newydd. Ysbrydolodd Ceredigion lu o gerddorion ac artistiaid eraill i greu eu gwaith gorau a mwyaf cofiadwy hefyd.

Beth am ymuno a’n cymunedau i ddathlu ein traddodiad a’n celfyddyd – chwiliwch yr adran digwyddiadau i weld beth sydd ymlaen – a darganfod, celf, cerddoriaeth, llenyddiaeth a diwylliant unigryw y Cardi.